mops

 
MOPS
 
   
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Knurów ważny do 16.12.2016r. - link bezpośredni do BIP

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia w 2017 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) ważny do 16.12.2016r. - link bezpośredni do BIP

Ogłoszenie o wyłonieniu realizatora zadania pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Knurów  29.12.2015

Informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja dot. wyłonienia realizatora zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych na 2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Knurów ważne do 24.12.2015 r.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Knurów ważne do 15.12.2015.r

Ogłoszenie o nie wyłonieniu realizatora zadania pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Knurów  29.09.2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Knurów ważne do 28.07.2015 r.


Ogłoszenie o nie wyłonieniu realizatora zadania pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Knurów  2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Knurów ważne do 16.06.2015 r.


Informacja dot. roztrzygniecia konkursu ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Knurowa 2014

Informacja dot. wyłonienia realizatora zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych 2014

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Knurów ważne do 23.12.2014 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Knurów ważne do 15.12.2014.r


mops