mops

 
MOPS
 
   
  logo
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
uL. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów,
NIP:969-11-56-116, REGON: 003447747
Telefon:(032) 335-50-00, Fax:(032) 335-50-06
E-mail: ops@knurow.pl


Dyrektor mgr Małgorzata Cisek-Sopel
Zastępca Dyrektora mgr Danuta Gawrońska
Główny Księgowy mgr Elżbieta Fojcik
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych mgr Krystyna Banaszkiewicz
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń mgr Jolanta Bęben

TELEFONY KONTAKTOWE:

Sekretariat (032) 335-50-00
Fax (032) 335-50-06
Pracownicy Socjalni
Rejon Starego Knurowa(032) 335-50-10
Rejon Osiedla 1000-lecia (032) 335-50-08
Rejon Wojska Polskiego (032) 335-50-09
Rejon Szczygłowic (032) 335-50-15
Punkt Interwencji Kryzysowej (032) 335-50-11
Dział Księgowości(032) 335-50-03
Dział Świadczeń Rodzinnych (032) 335-50-04
Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń (032) 335-50-12
 
mops