Druki 500 plus 
500plus_załacznik1 - Wniosek wypełnia każdy wnioskujący pkt 1. W części 1 dane wnioskodawcy wnioskująca strona wnosi o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze(jedyne) i kolejne dzieci uprawnone wypełnia część A i B wniosku osoby wnioskuje o 500+ na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód wypełnia tylko cześć B.

500plus_załacznik2oraz 500plus_załącznik3 - Wniosek wypełnia każda pełnoletnia osoba wskazująca strukturę rodziny. Wyżej wymienione załączniki dotyczą wyłącznie ubiegania się o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko ze względu na kryterium dochodowe.

Wiecej informacji oraz inne możliwości złożenia wniosku w zakładce 500plus na stronie tut. Ośrodka.MOPS Knurów nr konta do Funduszu Alimentacyjnego:

83 1560 1081 2121 0978 1588 0005

GetinNoble Bank S.A                                     

 

 .

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Godziny pracy:

Poniedziałek:

7.30 – 15.30

Wtorek:

7.30 – 15.30 

Środa

7.30 – 17.30

Czwartek: 

7.30 – 15.30 (grupy wsparcia w DDPS – 16.00 – 18.00)

Piątek: 

7.30 – 13.30 (praca w terenie 8.30 – 12.30)

Osoby pełniące dyżur:

•Monika Niestrój-Słowik – psycholog

•Jolanta Klimkiewicz – starszy specjalista pracy socjalnej